Masz pytanie?

Formularz reklamacji

……………………………………. …………………. ………………………… ……..……………………… ………………………………… ………………………………….

Reklamacja

 

Ja, ……….., niżej podpisany/a …………………niniejszym składam reklamację niezgodności z umową towaru ……………………………………. nabytego ……………. za cenę …………..………………., na podstawie umowy ………………………… nr ............................................ ( . ……………..) zawartej dnia ............................................... w .......................................................................... Otrzymany towar …………………………………… …………………………………………………….. ………………………………………………………. Niezgodność towaru stwierdzona została w dniu …….. na podstawie ………….

Na podstawie art. 8 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późń. zm. ) wnoszę o : ………………… ………………….. …………………. Załączam dowód dokonania zakupu towaru z dnia ……… ……………………

Facebook